MAKALELER

Sorunu anlamak için şu adımları uygulayın:

  1. MailEssentials servislerini yeniden başlatmayı deneyin; mail akışı sağlanıyor mu kontrol edin
  2. SMTP veya Exchange Transport servisini yeniden başlatın
  3. Eğer Transport servisi aşağıdaki hata yüzünden çalışmaz ise, MailEssentials'ın "C:" diskinden başka bir diske kurulu olup olmadığına bakın. Eğer C diskine kurulu ise Network Service hesabının MailEssentials klasörü üzerinde tam yetkiye sahip olup olmadığını kontrol edin. Varsayılan olarak bu hesabın ilgili tam yetkisi yoktur ve bu durum ilgili DLL dosyalarını okuyamaz. Normalde bu tarz bir durumun  "Access denied" hatası vermesi gerekirken Exchange 2007/2010'un yapısı gereği vermez.
    • Failed to create agent factory for the agent 'GfiAsSmtpAgent' with error 'Failed to create type 'ContentSecurity.ExchangeAgents.GfiAsSmtpAgentFactory' from assembly 'D:Program Files GFI ContentSecurity.ExchangeAgents.gfiassmtpagent.dll' due to error 'Invalid agent assembly path.'.'. Please verify the corresponding transport agent assembly and dependencies with correct version are installed.
    • NOT:  Yukarıdaki hata Uygulama günlüklerinde bulunur ve Anti Virus yazılımının agent dll dosyalarının yüklenmesini engellemesi neticesinde de oluşabilir. Anti Virüs yazılımını geçici olarak kapatın ve Mailessentials'ı yeniden kurun.