MAKALELER

Elbette...

Total Network Inventory, kendisine özgü bir dosyalama ve bilgileri saklama sistemine sahiptir. Bu sistem, ağdaki paylaştırılmış klasörleri "DEPO" olarak kullanabilmeyi destekler.

TNI'ye tüm lokasyonların görebileceği şekilde paylaştırılmış bir "Depo" tanıtın.

Her lokasyondaki sunucunuza TNI kurun ve Depo olarak aynı paylaşımı, ya da güvenlik için aynı paylaşımın altındaki bir klasörü gösterin.

Böylece tüm lokasyonlar aynı depoya kayıt yapmış olacaklar. Merkez TNI programınızla tümünü raporlayın.

Bu arada, herhangi bir klasördeki depoyu içe aktarma seçeneğiniz her zaman mevcuttur.